Telefon do szpitala (całodobowy)

Tel/faks: 32 202 55 21
e-mail: szpital@narodziny.com.pl

 

Infolinia - Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży (całodobowo)
Telefon: 32 257 03 69


Rejestracja gabinetów: (całodobowo)

Telefon: 32 202 55 21
Telefon: 32 257 03 69


Sonda

Czy mężczyzna powinien być obecny przy porodzie?

TAK - 76%
NIE - 24%
Głosowanie zakończone.

Regulamin odwiedzin

W oddziałach Szpitala Łubinowa Sp. z o.o., Sp. komandytowa zalecane godziny odwiedzin odbywają się od 09:00 do 20:00.

Jedna pacjentka może przyjmować jedną osobę odwiedzającą w odwiedzinach mogą uczestniczyć osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 12 roku życia.

Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn Dyrektor Szpitala może wprowadzić okresowy zakaz odwiedzin.

Osoby odwiedzające zobowiązane są do:

- respektowania prawa do spokoju i intymności innych Pacjentek,
- wykonywania i podporządkowania się wszelkim poleceniom personelu szpitalnego,
- poszanowania mienia szpitalnego,
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych.