Telefon do szpitala (całodobowy)

Tel/faks: 32 202 55 21
e-mail: szpital@narodziny.com.pl

 

Infolinia - Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży (całodobowo)
Telefon: 32 257 03 69


Rejestracja gabinetów: (całodobowo)

Telefon: 32 202 55 21
Telefon: 32 257 03 69


Sonda

Czy mężczyzna powinien być obecny przy porodzie?

TAK - 76%
NIE - 24%
Głosowanie zakończone.

Regulamin porządkowy traktu porodowego

Sala przedporodowa:


1. W sali przedporodowej mogą przebywać wyłącznie pacjentki szpitala oczekujące na rozpoczęcie akcji porodowej.

2. Przebywanie osób towarzyszących i odwiedzajacych w sali przedporodowej jest zabronione.

3. W szczególnych przypadkach zgodę na czasową obecność w sali przedporodowej osoby towarzyszącej może wyrazić lekarz dyżurny.

4. Osobę towrarzyszącą obowiązuje odzież medyczna wydawana przez położną.

5. W przypadku określonym w pkt. 3, osobom, którym udzielono pozwolenia na pobyt w sali przedporodowej zabrania się leżenia na łóżkach pacjentek, spożywania posiłków oraz zachowania zakłócajacego spokój pozostałych pacjentek.

Poród rodzinny w sali porodowej:


1. Poród rodzinny rozpoczyna się w momencie przeniesienia pacjentki do sali porodowej.

2. Decyzję o przeniesieniu pacjentki rodzącej do sali porodowej podejmuje położna dyżurna.

3. Pacjentce rodzącej może towarzyszyć tylkol jedna osoba wskazana przez pacjentkę.

4. Osobę towarzyszącą w trakcie porodu rodzinnego obowiązuje odzież medyczna wydana przez położną.

5. W przypadku, gdy poród rodzinny kończy się cięciem cesarskim osobę towarzyszącą obowiazuje zakaz wstępu na trakt operacyjny.

6. wstęp dzieci w wieku poniżej 12 lat na oddział jest zabroniony.

7. W przypadku, gdy ze wzglęu na zbyt dużą liczbę rodzących, personel nie jest w stanie zapewnić intymnych warunków porodu istnieje możliwość ograniczenia obecności osób towarzyszących w trakcie porodu.