Telefon do szpitala (całodobowy)

Tel/faks: 32 202 55 21
e-mail: szpital@narodziny.com.pl

 

Infolinia - Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży (całodobowo)
Telefon: 32 257 03 69


Rejestracja gabinetów: (całodobowo)

Telefon: 32 202 55 21
Telefon: 32 257 03 69


Sonda

Czy mężczyzna powinien być obecny przy porodzie?

TAK - 76%
NIE - 24%
Głosowanie zakończone.

Badania prenatalne

 

 

Cel i założenia
Prenatalna diagnostyka ultrasonograficzna zalicza się do najbardziej popularnych bezpiecznych i szeroko stosowanych metod oceny ciąży, prawidłowości jej rozwoju, budowy płodu i monitorowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
Zaleca się wykonanie przynajmniej trzech badań ultrasonograficznych w określonych przedziałach czasowych u zdrowych młodych ciężarnych oraz ewentualnie dodatkowych badań ultrasonograficznych w razie pojawienia się medycznych wskazań ultrasonograficznych.
Badania głowicą przezbrzuszną po okresie organogenezy za pomocą aparatów ultrasonograficznych z odpowiednim oprogramowaniem płodowym (wskaźnik MI) uważa się za całkowicie bezpieczne.


Zalecane badania powinny być wykonane:

  • pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży,
  • pomiędzy 18-23 tygodniem ciąży,
  • około 30 tygodnia ciąży.

Charakterystyka znaczenia i wartości badań ultrasonograficznych w poszczególnych przedziałach czasowych

Badanie 11-14 tygodnia ma na celu uwidocznienie czy ciąża jest żywa, prawidłowo zainplantowana, ocenę kosmówki i wód płodowych, a także ile rozwija się zarodków, a w przypadku ciąży mnogiej powinna być wykonana szczegółowa ocena ciąży (kosmówkowość , owodniowość)
Wykonuje się rutynowo pomiary biometryczne płodu (CRL), ocenę anatomiczną układu kostnego, ciągłości cewy nerwowej, struktur ośrodkowego układu nerwowego, można uwidocznić wypełniony żołądek płodu (nie musi być widoczny), ocenić ciągłość powłok brzusznych, przyczep pępowiny. Ocena serca w tym przedziale wiekowym jest niepełna. Bliżej 14 tygodnia można uwidocznić struktury jam serca i dużych naczyń. Ocenia się natomiast rutynowo położenie serca w klatce piersiowej i ilość uderzeń serca/min w każdym badaniu (FHR). Kolejnym elementem badania może być ocena przepływu krwi w przewodzie żylnym.
Bardzo ważnym elementem jest ocena PRZEZIERNOŚCI KARKOWEJ (NT- nuchal translucsency). Uwzględniając dane z wywiadu, pomiar NT, CRL i ewentualnie testy biochemiczne (wolne b-Hcg i PAPP-A) których analiza wraz z oceną USG ma czułość 90%w wykrywaniu zespołu Downa, można obliczyć indywidualne ryzyko wystąpienia najczęściej spotykanych abberacji chromosomalnych u każdej ciężarnej.
Należy jednak pamiętać, iż pomimo wysokiej czułości testu jedynie ocena cytogenetyczna pozwala na określenie chromosomów płodu wyeliminowanie abberacji chromosomalnych.
Testy nieinwazyjne o tak wysokiej czułości pozwalają na wychwycenie ciężarnych grup ryzyka, zagrożonych w wyższym stopniu niż ryzyko populacyjne posiadaniem dziecka z wadą genetyczną i skierowaniem ich na dalsze badania inwazyjne (ocena kariotypu).

Badanie 18-23 tygodnia inaczej zwanym badaniem genetycznym USG ma na celu szczegółową ocenę narządową płodu. Ocenia się twarzoczaszkę płodu 9rozstawienie gałek ocznych, ciągłości górnej wargi i podniebienia pierwotnego), profil twarzy płodu wysklepienie czoła, potylicy, kość nosową, ruchy mlaskania, ziewanie płodu, otwieranie ust płodu. Kolejnym etapem jest ocena szyi płodu, ciągłość kręgosłupa, krzywizn kręgosłupa. Następnie ocenia się układ kostny żebra, kończyny górne, dolne, ilość palców we wszystkich kończynach. Ważnym etapem jest ocena struktur klatki piersiowej płuc i serca. W badaniu położniczym każdy położnik zobligowany jest do uwidocznienia obrazu 4-jam serca, rytm serca i jego położenia.
Celowane badanie USG pozwalające na szczegółową diagnostykę układu krążenia jego budowy, wydolności i funkcji nazywa się badaniem echokardiograficznym serca płodu.
Kolejną częścią badania jest ocena płuc, ciągłości przepony oraz badanie narządów jamy brzusznej i miednicy płodu. Powinno się uwidocznić wypełniony żołądek płodu, pęcherzyk żółciowy, nerki i wypełniony podczas badania. W badaniu tym oceniamy prawidłowość budowy pępowiny (ilość naczyń, przyczep brzuszny i łożyskowy), położenie łożyska, biometrię płodu (zgodność rozwoju z wiekiem ustalonym wg daty ostatniej miesiączki), ilość wód płodowych oraz przepływy obwodowe i dobrostan płodu.

Badanie około 30 tygodnia ma na celu ocenę rozwoju płodu (biometria), ocenę wydolności łożyska, powtórzenie oceny narządowej płodu (gorsz widoczność w porównaniu z badanie 18-23 tg oraz późny wiek do diagnostyki genetycznej). Ważna jest diagnostyka, ilości płynu owodniowego wyłapanie opóźnionego rozwoju wewnątrzmacicznego.
W razie stwierdzenia wad strukturalnych, abberacji chromosomalnych czy zaburzeń czynnościowych odpowiednio wcześnie w niektórych przypadkach można podjąć wewnątrzmaciczną terapię płodu monitorować płód, ustalić optymalny czas, sposób i miejsce porodu celem jak najlepszego postępowania z noworodkiem.
W ciąży spotykamy się również z grupą wad letalnych. W tych przypadkach nie można uratować nieprawidłowo rozwijającego się płodu/noworodka, lecz można prowadzić wsparcie i rzetelne informacje dla rodziców oczekujących na poród dziecka z wadą, zapewnić im konsultacje genetyczne w wybranych przypadkach i zaplanować postępowanie w następnej ciąży.