Telefon do szpitala (całodobowy)

Tel/faks: 32 202 55 21
e-mail: szpital@narodziny.com.pl

 

Infolinia - Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży (całodobowo)
Telefon: 32 257 03 69


Rejestracja gabinetów: (całodobowo)

Telefon: 32 202 55 21
Telefon: 32 257 03 69


Sonda

Czy mężczyzna powinien być obecny przy porodzie?

TAK - 76%
NIE - 24%
Głosowanie zakończone.
Vademecum

Indywidualna opieka okołoporodowa

Prywatny Szpital  Położniczo-Ginekologiczny Łubinowa w Katowicach wszystkim swoim pacjentkom standardowo zapewnia nieodpłatną, wykwalifikowaną opiekę doświadczonego personelu medycznego podczas porodu.


W ramach usług ponadstandardowych istnieje możliwość indywidualnej opieki okołoporodowej. Każda rodząca u nas kobieta może na życzenie uzyskać dodatkową, odpłatną opiekę, wybranej przez siebie położnej, opiekującej się rodzącą od momentu przyjęcia do sali porodowej, aż do przekazania pacjentki do sali pobytowej. Indywidualna opieka drugiej położnej ma na celu zapewnienie rodzącym jak najwyższego komfortu, poczucia bezpieczeństwa oraz pomoc w wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych przed i po porodzie. Zależy nam, aby rodzące u nas Mamy miały możliwość osobistego wyboru położnej, którą chciałyby mieć u swego boku w trakcie porodu.

Więcej…
 

Karmienie piersią

Wskazówki dietetyczne dla matek karmiących piersią - pierwsze tygodnie po porodzie.

Droga mamo masz prawo do wątpliwości jak odżywiać się w okresie karmienia piersią tym bardziej, że jesteś narażona na tzw: „dobre rady” doświadczonych w tym zakresie osób. Pamiętaj uporczywe i nieracjonalne odmawianie sobie jedzenia powoduje stres, a ten hamuje Twoją laktację, a uboga dieta i niedożywienie obniża ilość i jakość dostarczanego dziecku pokarmu.


Najważniejsze zasady dla matki karmiącej piersią:

Więcej…
 

Zabiegi operacyjne metodami laparoskopowymi

Co to jest laparoskopia?

Laparoskopia ginekologiczna to metoda, którą przeprowadzić można większość operacji ginekologicznych bez konieczności – jak w tradycyjnej laparotomii- szerokiego rozcięcia powłok brzucha. Do jamy brzusznej po wcześniejszym wypełnieniu jej dwutlenkiem węgla przez trzy kilkumilimetrowe nacięcia wprowadza się urządzenie transmitujące obraz i najczęściej dwa narzędzia chirurgiczne, co pozwala operatorowi na przeprowadzenie diagnostyki narządu rodnego lub zabiegu operacyjnego. Operator wykonuje zabieg na narządzie rodnym przy pomocy techniki mikrochirurgicznej obserwując obraz transmitowany na ekran monitora.

Więcej…
 

Badania prenatalne

 

 

Cel i założenia
Prenatalna diagnostyka ultrasonograficzna zalicza się do najbardziej popularnych bezpiecznych i szeroko stosowanych metod oceny ciąży, prawidłowości jej rozwoju, budowy płodu i monitorowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
Zaleca się wykonanie przynajmniej trzech badań ultrasonograficznych w określonych przedziałach czasowych u zdrowych młodych ciężarnych oraz ewentualnie dodatkowych badań ultrasonograficznych w razie pojawienia się medycznych wskazań ultrasonograficznych.
Badania głowicą przezbrzuszną po okresie organogenezy za pomocą aparatów ultrasonograficznych z odpowiednim oprogramowaniem płodowym (wskaźnik MI) uważa się za całkowicie bezpieczne.

Więcej…
 

Prowadzenie ciąży

Rekomendacje Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu.


Termin badania: do 10 tyg.ciąży – pożądane jest, aby pierwsza wizyta odbyła się między 7 a 8 tyg. ciąży

Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia.

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

  • Badanie we wzierniku i zestawione.
  • Ocena pH wydzieliny pochwowej.
  • Badanie cytologiczne.
  • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
  • Badanie piersi.
  • Określenie wzrostu i masy ciała.
  • Ocena ryzyka ciążowego.
  • Kształtowanie zdrowego stylu życia.

Więcej…
 

Regulamin porządkowy traktu porodowego


Sala przedporodowa:


1. W sali przedporodowej mogą przebywać wyłącznie pacjentki szpitala oczekujące na rozpoczęcie akcji porodowej.
2. Przebywanie osób towarzyszących i odwiedzających w sali przedporodowej jest zabronione.
3. W szczególnych przypadkach zgodę na czasową obecność w sali przedporodowej osoby towarzyszącej może wyrazić lekarz dyżurny.
4. Osobę towarzyszącą obowiązuje odzież medyczna wydawana przez położną.
5. W przypadku określonym w pkt. 3, osobom, którym udzielono pozwolenia na pobyt w sali przedporodowej zabrania się leżenia na łóżkach pacjentek, spożywania posiłków oraz zachowania zakłócającego spokój pozostałych pacjentek.


Poród rodzinny w sali porodowej:


1. Poród rodzinny rozpoczyna się w momencie przeniesienia pacjentki do sali porodowej.
2. Decyzję o przeniesieniu pacjentki rodzącej do sali porodowej podejmuje położna dyżurna.
3. Pacjentce rodzącej może towarzyszyć tylko jedna osoba wskazana przez pacjentkę.
4. Osobę towarzyszącą w trakcie porodu rodzinnego obowiązuje odzież medyczna wydana przez położną.
5. W przypadku, gdy poród rodzinny kończy się cięciem cesarskim osobę towarzyszącą obowiązuje zakaz wstępu na trakt operacyjny.
6. wstęp dzieci w wieku poniżej 12 lat na oddział jest zabroniony.
7. W przypadku, gdy ze względu na zbyt dużą liczbę rodzących, personel nie jest w stanie zapewnić intymnych warunków porodu istnieje możliwość ograniczenia obecności osób towarzyszących w trakcie porodu.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 2 z 2